.

←חתמו על העצומה לביטול ההפיכה השיפוטית

שם מלא *
טלפון סלולארי *
דואר אלקטרוני *

עצומה זו תוגש לנשיא המדינה ולשרת המשפטים. יש למלא פרטים מלאים ומדויקים.

עד כה חתמו על העצומה 5321 אנשים (עודכן ב-10/12/2014 בשעה 01:00)

"אין מקום להסמיך את בית המשפט להתערב בחוקי הכנסת בעלי תוכן ערכי או פוליטי ובחוקים העוסקים ביחסים ההדדיים בין האזרח לשלטון וזכויות האזרח. בכל אלה כרוכות הכרעות בענייני אמונות ודעות, של דת ומדינה והשקפת עולם שאל לו לבית המשפט להתערב בהם. כי נקיטת עמדה בהם עד כדי ביטולם של חוקי הכנסת, עלולה להביא לפוליטיזציה של השיפוט וכרסום במעמדה של מערכת השיפוט ובראשה בית המשפט העליון".

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס משה לנדוי ז"ל

"המהפכה המשפטית... שיבשה את מערכי השלטון, הגבירה את הבירוקרטיה והמשפטיזציה ופגעה בדמוקרטיה עצמה. הפיקוח על הממשלה והכנסת... העניק... שליטה על הממשלה (ובעניינים אחדים גם על הכנסת)... ואת התוצאה הקשה מסכמים כיום בשתי מילים 'חוסר משילות'"

שר המשפטים לשעבר, פרופסור למשפטים דניאל פרידמן

על אהרון ברק אמר "הוא פיראט משפטי, השובר את השיא העולמי ביוהרה שיפוטית".

על בית המשפט אמר "בית משפט שפוסק בעניינים חוקתיים הוא בית משפט פוליטי", וגם, "בית המשפט העליון של ישראל הוא בית המשפט האגרסיווי ביותר בעולם", וכן, "בישראל אין הבנה של המושג הפרדת רשויות".

שופט בבית המשפט הפדרלי לערעורים בשיקגו, פרופ' ריצ'רד פוזנר.

"המציאות המשפטית הנוכחית, והחדשה, שבה היועץ המשפטי מחייב את הממשלה לפעול לפי 'עצתו' עוד לפני פסיקת בית המשפט, תוך שהוא רשאי לאיים כי לא ייצגה בבית המשפט – אינה קבילה... המצב הנוכחי הוא הזוי, אנומלי, ופוגע פגיעה קשה בזכות אלמנטרית של הממשלה". זאת ועוד, ""אין תקדים בעולם למצב שבו בית המשפט מכריז על מעמד-על לחוקי יסוד ונוטל לעצמו סמכות של ביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת, ללא קיומו של מסמך חוקתי שלם וללא הוראה מפורשת".

פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים וכלת פרס ישראל, רות גביזון

"כאשר קבעו שכל נושא שפיט בבית המשפט, פגעו בעיקרון הדמוקרטי של הפרדת רשויות, שהוא חלק מהותי ביותר של הדמוקרטיה"

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס מאיר שמגר

"שופטי בג"ץ הוכיחו פעמים רבות כי הם לא מכבדים את עקרון הפרדת הרשויות ואת עצמאות שיקול הדעת של נבחרי הציבור. הצעדים לשינוי שיטת מינוי השופטים ולנטילת יכולתם לפסול חקיקה ולהתערב בעבודת הכנסת הם מחוייבי המציאות."

עו"ד התנועה למשילות ודמוקרטיה, שמחה דן רוטמן

"כל מי שהדמוקרטיה יקרה לליבו חייב לפעול לביטול ההפיכה השיפוטית"

מייסד "אם תרצו", ד"ר רונן שובל

לקריאת נייר העמדה מדינה בשלטון הבג"ץ:כתב אישום: בג"ץ נגד הדמוקרטיה הישראלית - לחצו על התמונה

הדרישות שלנו לביטול ההפיכה השיפוטית

 בית המשפט העליון

רפורמה במינוי שופטים – מינוי על ידי הכנסת והממשלה ושימוע פומבי לשופטים

שינוי חוק יסוד השפיטה – אין סמכות לביטול חוקים אלא לסעד הצהרתי בלבד

ביטול זכות העמידה לעותר ציבורי

ביטול עילת הסבירות כבסיס להתערבות בהחלטות דרג נבחר

היועץ המשפטי לממשלה

הפרדת התביעה לגוף נפרד והעמדת נבחר ציבור בראש מערכת התביעה

הפיכת היועץ המשפטי לממשלה למשרת אמון של הממשלה (בדומה למזכיר הממשלה) וכן היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה

ביטול המונופול של היועץ המשפטי לממשלה על ייצוג הממשלה בערכאות

ביטול מוסד הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ותוקפן

יצירת מנגנוני פיקוח שיפוטי לפני העמדה לדין וחיזוק חזקת החפות

יחסי נבחרי ציבור-פקידות

שימוע לפקידים בכירים לפני מינויים בוועדות הכנסת

חיזוק כלי הפיקוח הפרלמנטריים על פקידות בכירה

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.